Communicatie

Voorstelling van de dienst

De dienst Communicatie staat in voor het informeren van de doelgroepen en stakeholders van het ziekenhuis binnen de volgende vakgebieden:

 • Interne communicatie
 • Externe communicatie
  • Grote publiek
  • Doorverwijzers
  • Patiënten en bezoekers
 • Perscommunicatie
 • Arbeidsmarktcommunicatie

Voor iedere doelgroep werden specifieke tools ontwikkeld - zowel in print als digitaal – die ingezet worden naargelang de communicatienoden. De medewerkers van de dienst Communicatie zijn ieder gekwalificeerd om in hun vakgebied zo goed mogelijk met de beoogde doelgroepen te communiceren.

Taakinhoud

Een stagiair kan na een korte introductie over de werking van de dienst zelfstandig kleine taken opnemen. Dit kan variëren van het schrijven van een tekst, over het afnemen van een interview tot het mee uitdenken van een campagne. Stagiair(e)s worden hierbij uiteraard steeds ondersteund en gecoacht door de medewerkers van de dienst Communicatie.

Voor stagiaires binnen het vakgebied webdesign- en onderhoud gelden specifieke voorwaarden. Deze kunnen opgevraagd worden via communicatie@zol.be.

Verwachtingen

Volgende functiegerichte competenties worden van een stagiair(e) op de dienst Communicatie verwacht:

 • Schrijfvaardig zijn
 • Passie hebben voor het vak Communicatie
 • Kunnen samenwerken
 • Creatief zijn

Gezien er voor de omschreven taakinhoud geen klassieke opleidingen bestaan, worden er geen diplomavoorwaarden naar voren geschoven. Een intakegesprek is wel vereist.