Informatica

Voorstelling van de dienst

De dienst informatica maakt deel uit van het Algemeen Departement. De dienst bestaat uit een 35-tal medewerkers werkzaam binnen twee teams.

Het team operations werkt aan de uitbouw van de IT-infrastructuur binnen het ZOL met als doel het ziekenhuis te voorzien van een moderne, performante en betrouwbare infrastructuur 24/24 7/7.

Het team applicaties implementeert bovenop deze infrastructuur de toepassingen die een ziekenhuis nodig heeft.

Dit gaat van administratieve en logistieke systemen, over koppelingen met technische toestellen, naar beeldvorming en het elektronisch patiëntendossier.

 

Taakinhoud

Een unieke kans om mee te werken aan de uitbouw van onze infrastructuur of applicaties, en vanaf de eerste rij de uitdagingen van een modern en dynamisch ziekenhuis mee te volgen.

Je krijg een eigen afgebakend project op basis van je ervaring en interesses.

 

Verwachtingen

Een stage op de dienst informatica moet kaderen binnen een opleiding Informatica of ingenieurswetenschappen en loopt minimaal 6 weken.

Wij zorgen ervoor dat je kan rekenen op de juiste coaching.

 

Praktische afspraken

Elke stage wordt voorafgegaan door een verkennend gesprek waarin we jouw interesses zullen bespreken.