Onthaal

Voorstelling van de dienst

De dienst patiëntenadministratie situeert zich binnen het financieel-administratief departement. Het team bestaat uit een 60 tal medewerkers werkzaam op de volgende locaties:  

 • onthaal;
 • spoedgevallen;
 • centrale inschrijvingen campus Sint-Jan;
 • dagziekenhuis heelkunde campus Sint-Jan;
 • dagziekenhuis inwendige campus Sint-Jan;
 • centraal afsprakenbureau campus Sint-Jan;
 • centrale inschrijvingen campus Sint-Barbara;
 • dagziekenhuis heelkunde campus Sint-Barbara.

Taakinhoud

De dienst is verantwoordelijk voor:

 • de registratie/controle van onze patiënten;
 • nazicht van de verzekerbaarheid van onze patiënten;
 • ondersteuning aan de automatische inschrijvingen;
 • het onthaal van bezoekers en patiënten.

Verwachtingen

Een stage op de dienst patiëntenadministratie loopt min. 4 weken (fulltime). De kandidaten moeten een ASO- of TSO-diploma kunnen voorleggen. 

Praktische afspraken: dienstspecifiek

Stages zijn enkel mogelijk op de centrale inschrijvingen van campus Sint-Jan of Sint-Barbara. Een stage wordt steeds voorafgegaan door een verkennend gesprek.

Helaas moeten we u laten weten dat er momenteel geen mogelijkheden zijn om stage te lopen op de door u aangevraagde dienst.
Wij wensen u alleszins veel succes met uw zoektocht naar een boeiende stageplaats!