Personeels- en loonadministratie

Voorstelling van de dienst

De dienst personeels- en loonadministratie situeert zich binnen het departement personeelszaken.

Het team bestaat uit een 15-tal medewerkers.

Taakinhoud

Personeelsgebonden taken:

 • ondersteuning bieden bij de aanstelling en het onthaal van nieuwe medewerkers;
 • beheer kwalificaties en diploma’s;
 • beheer van verlofdagen;
 • beheer van contracten en verlofstelsels (ouderschapsverlof,…);
 • ziekteverzuim;
 • afwezigheden in het kader van moederschapsbescherming;
 • uitvoeren van controles in functie van de loonverwerking. 

Administratieve ondersteuning:

 • inscannen documenten;
 • klassement;
 • post;
 • onthaal medewerkers telefonisch en op kantoor;
 • werken met het personeelspakket, excel en Word.

 

Verwachtingen

 • Personeelsgebonden taken: de stage moet kaderen binnen een bacheloropleiding personeelswerk
 • Administratieve ondersteuning: de stage kadert binnen een opleiding van een onderwijsinstelling, VDAB,...

Praktische afspraken: dienstspecifiek

Een stage wordt steeds voorafgegaan door een verkennend gesprek.