Preventie & Milieu

Voorstelling van de dienst

De dienst preventie en milieu situeert zich binnen het departement personeelszaken.

De taak van de dienst is om het Ziekenhuis Oost-Limburg te ondersteunen binnen de 7 domeinen van de welzijnswet:
1.    Arbeidsveiligheid
2.    Bescherming van de gezondheid
3.    Psychosociale aspecten van het werk
4.    Ergonomie
5.    Arbeidshygiëne
6.    Verfraaiing van de werkplaatsen
7.    Maatregelen inzake leefmilieu met invloed op welzijn

De kennis rond deze kernthema’s wordt gebundeld ten dienste van de andere afdelingen en de instelling als geheel.

De dienst bestaat uit een 7-tal medewerkers, waaronder de interne preventieadviseur die ook het diensthoofd is; een administratief medewerker, een deskundige ergonomie, een deskundige gevaarlijke producten, deskundigen preventie en milieu en een coördinator stralingsbescherming.

Taakinhoud

Van een stagiair wordt verwacht dat hij/zij ondersteuning kan bieden in 1 van de volgende domeinen:

 • Preventie
  • Welzijnswet
  • Administratieve ondersteuning
 • Ergonomie
 • Stralingsbescherming
 • Milieu
  • Milieu
  • Administratieve ondersteuning

Verwachtingen

Volgende 3 kerncompetenties worden verwacht van stagairs: 

 • klantgerichtheid 
 • integriteit  
 • samenwerken

De stage moet kaderen binnen 1 van de volgende studierichtingen. 

 • Preventie
 • Ergonomie
 • Stralingsbescherming
 • Milieu

Verschillende studierichtingen komen hiervoor in aanmerking. 

Praktische afspraken: dienstspecifiek

Een stage wordt steeds voorafgegaan door een verkennend gesprek zodat beide partijen vrij kennis kunnen maken.