Technische zaken

 

Voorstelling van de dienst

De dienst Technische Zaken bestaat uit 5 vakgebieden, aangestuurd door de manager Technische Zaken:

  • Bouwkunde en infrastructuur,
  • Elektriciteit,
  • Sanitair, Medische gassen, Werktuigkunde, Elektro-mechanica,
  • HVAC en aardgas,
  • Medische Technologie.

Voor elk vakgebied is een ingenieur en een werkleider verantwoordelijk. Zij bepalen de visie voor hun specialisme en sturen de 35 techniekers en externe firma’s aan.

De 4 ingenieurs en 4 werkleiders worden ondersteund door de administratie (4 medewerkers), het tekenbureel (3 medewerkers) en de stafmedewerker kwaliteit.

De 3 campussen van het ZOL (Sint-Jan, Sint-Barbara en André Dumont) worden ondersteund door de dienst Technische Zaken.

 

De opdracht van de dienst Technische Zaken bestaat uit:

  • bedrijfszekere en veilige infrastructuur uitbouwen volgens de wensen van de klant;
  • preventief, curatief en correctief onderhoud tegen marktconforme voorwaarden uitvoeren;
  • onze taken uitvoeren rekening houdend met comfort, respect en privacy voor de patiënt, dit verwachten wij ook van onze contractanten;

 

Taakinhoud

De stagiair kan betrokken worden bij de vakgebieden Elektriciteit, Sanitair, Werktuigkunde en Elektro-mechanica. Een stagiair kan na een korte introductie kleine taken opnemen, samen met een medewerker van de dienst.

 

Verwachtingen

De stage dient te kaderen binnen een opleiding TSO (of HBO- in elektriciteit, sanitair of elektro-mechanica). Er wordt verwacht dat de stagiair klantgericht en integer is en goed kan samenwerken.

 

Praktische afspraken: dienstspecifiek

Een stage is enkel mogelijk op de Campus Sint-Jan en duurt minimum 4 weken. De stage wordt steeds voorafgegaan door een verkennend gesprek.