Stage voorbereiden

Verplichte Inschrijving voor je stage

 • Je dient je verplicht 14 dagen voor de aanvang van je stage te registreren.
  • Stagecontract en medisch attest
  • indien je student verpleegkunde / vroedkunde / ergotherapie bent aan UCLL / PXL / HBO-Genk / PIVH of Hast:
   • Hou je contract (volledig ingevuld en ondertekend) en medisch attest  bij de hand om te uploaden tijdens je registratie. Je dient je contract steeds volledig in te laden, niet enkel de pagina met de handtekeningen. (nadien is dit niet meer mogelijk) Indien je niet weet hoe je het contract volledig kan inladen via 1 document , neem je best even contact op met je school.
   • Je hebt ook de mogelijkheid om een foto van jezelf op te laden.
   • Bij het ingeven van je mailadres tijdens je registratie geef je , indien je dit hebt, best je persoonlijk mailadres van je onderwijsinstelling door. Moest je de link niet terugvinden in je mailbox , kijk dan ook altijd even bij de " geweigerde mails"
  • Indien je van een andere onderwijsinstelling komt:
   • Hou je medisch attest en inschrijvingsbewijs bij de hand om te uploaden. (nadien is dit niet meer mogelijk)
   • Bij het ingeven van je mailadres tijdens je registratie geef je , indien je dit hebt, best je persoonlijk mailadres van je onderwijsinstelling door. Moest je de link niet terugvinden in je mailbox , kijk dan ook altijd even bij de " geweigerde mails"
   • Stagecontract indien je een andere opleiding of aan een andere school les volgt:
    • Moet 14 dagen voor de aanvang van je stage in orde zijn! (mag gerust digitaal verstuurd worden aan stafdienstverpleging@zol.be)
    • Je contract dient dan ondertekend te zijn door:
     • de opleidingsverantwoordelijke van je onderwijsinstelling
     • jezelf
  • Via deze registratie zal je badge en eventueel account voor het digitaal patiëntendossier aangemaakt worden.
  • Indien je een volgende stage in hetzelfde schooljaar in het ZOL doet  of een inhaalstage dient te doen, dien je je ook terug te registreren en een nieuw contract en medisch attest voor de nieuwe periode te uploaden. Je dient de e-learnings niet opnieuw te volgen. Via de link die je bij de eerste stage ontvangt,  kan je het onthaalformulier opnieuw afdrukken en meebrengen.
  • kijk steeds de registratie goed na op fouten: datum, mailadres, school, afdeling, ...

Introductie

 • Je krijgt een digitale introductie (I-Qualify) op je persoonlijk mailadres ( mailadres dat je ingegeven hebt op de registratie) toegestuurd. Deze introductie dien je, voor de aanvang van je stage, volledig te doorlopen.
 • De linken voor de digitale introductie worden tijdens het schooljaar telkens op donderdag ( tijdens de verlofperiodes kan deze dag variëren) verstuurd naar de mailadressen van de geregistreerde studenten. Het is dus erg belangrijk dat je je tijdig registreert! ( 14 dagen op voorhand)
 • Als je de introductie en de korte test goed doorlopen hebt, ontvang je via het systeem een onthaalformulier. Dit dien je op je eerste stagedag mee te brengen als bewijs dat je het geheel succesvol doorlopen hebt. Op de afdeling zal dit verder ingevuld worden en opgestuurd worden naar de dienst Preventie. (Instructies staan onderaan op het onthaalformulier.) Dit onthaalformulier is het hele schooljaarjaar geldig.
 • Als je een volgende keer in hetzelfde schooljaar stage loopt in het ZOL, ( campus St-Jan, campus St-Barbara, campus Maas en Kempen, medisch centrum Andre Dumont) dien je de digitale introductie niet meer te doorlopen. In principe krijg je dan ook geen link meer doorgestuurd. Je dient dan wel in het systeem I-Qualify je onthaalformulier terug op te vragen en af te drukken. Het is dus belangrijk dat je de mail met je link goed bewaart.
 • In de digitale introductie zijn er, voor de studenten verpleegkunde / vroedkunde en paramedische studenten, enkele modules opgenomen over digitaal patiëntendossier HIX. Dit is het digitaal patiëntendossier dat actief is op campus St-Jan, St-Barbara en medisch centrum Andre Dumont. Op Campus Maas en Kempen wordt er tot aan de overschakeling naar HIX gebruik gemaakt van Orbis. Studenten die stage lopen op campus Maas en Kempen gaan dus ook deze modules van HIX moeten doorlopen gezien deze introductie ook geldig is als men in hetzelfde schooljaar stage zou lopen op de andere campussen
 • Geen onthaalformulier = geen start van de stage

Eerste stagedag

 • Je dient de eerste stagedag steeds naar het  onthaalmoment te komen.
 • Hier krijg je dan je badge, we gaan samen naar de kleedkamers en daarna naar de afdeling.
  • Voor campus Sint-Jan (Genk) dien je om 8u15 in de foyer te zijn ( einde eerste stagedag 16u30)
  • Voor campus Sint-Barbara (Lanaken) word je om 10u afgehaald in de inkomhal van het ziekenhuis ( einde eerste stagedag 16u30)
  • Voor campus Maas en Kempen (Maaseik) ( vanaf 1/1/2021) word je om 10u afgehaald in de inkomhal van het ziekenhuis ( einde eerste stagedag 16u30) Je dient zeker je ID-kaart mee te brengen om je badge te laten activeren!
 • Voor campus Sint-Barbara en campus Maas en Kempen dien je een paddenslotje mee te brengen om je locker af te sluiten. Op campus Sint-Jan zijn er lockers voorzien met een cijferslotje.

Inhaalstage

 • je dient je dan opnieuw te registreren via www.heldenvanhetzol.be voor deze inhaalperiode
 • je stuurt een mailtje naar stafdienstverpleging@zol.be met de volgende info:
  • naam, voornaam
  • afdeling
  • voor campus St-Jan, St-Barbara en Medisch centrum Andre Dumont :badgenummer ( BG....)
  • inhaalperiode

Dosimeter

 • Is vereist indien je stage doet op een van de hierna volgende afdelingen.
  • Operatiekamer campus Sint-Jan, Sint-Barbara en Maas en Kempen
  • Medische beeldvorming Campus Sint-Jan, Campus Maas en Kempen 
  • Nucleaire geneeskunde
  • Pijnkliek = MPC (Multidisciplinair Pijncentrum)
 • Doe de aanvraag minstens 14 dagen voor aanvang van je stage! ( verloopt via de registratie voor deze afdelingen)

Introductiebrochure

 • Vergewis je op welke campus je stage doet (via de contactpersoon van het ZOL).
 • Neem de brochure van de afdeling door: klik hier

Werkpostfiche

 • Print de werkpostfiche van je afdeling af: klik hier
 • Neem kennis van de risicofactoren.
 • Onderteken elke pagina.
 • Steek de werkpostfiche in je stagemap.
 • Deze werkpostfiche vervangt andere formulieren welke soms door onderwijsinstellingen aan de stagiair meegegeven worden ter ondertekening door de preventieadviseur.
 • Je dient deze formulieren altijd bij te hebben tijdens je stage

Bijkomende informatie