Klinisch psycholoog

Situering van de functie

Als klinisch psycholoog (M/V/X) ben je actief binnen het verpleegkundig-paramedisch departement en rapporteer je aan het hoofd dienst psychologie. Je neemt liaisonactiviteiten op in het ziekenhuis, hetzij op de verpleegafdelingen, hetzij binnen de ambulante dienstverlening (raadplegingen, dagbehandelingen). Je werkt nauw samen met de hoofdverpleegkundige en geneesheren van de eenheid en met het psychiatrisch liaisonteam. In het kader van de multidisciplinaire benadering werk je samen met andere zorgverleners en paramedici binnen het ziekenhuis. In uitvoering van de functie heb je veelvuldig contacten met patiënten en hun familie. In het kader van transmurale zorg werk je waar nodig samen met zorgverleners buiten het ziekenhuis.

Het doel van de functie is het behandelen van de patiënten met psychische of psychosomatische zorgnoden teneinde hun psychologisch en psychosociaal welzijn te verbeteren.

Takenpakket

Je neemt de (toegewezen) neuropsychologische en/of psychodiagnostische onderzoeken af en voert bijhorende gesprekken om een volledig beeld te krijgen. Je staat in voor de (psycho-educatieve en therapeutische) begeleiding en opvolging van de patiënten. Daarnaast draag je actief bij aan het beleid en de organisatie van de psychologische hulpverlening om de kwaliteit van de zorg aan de patiënten te maximaliseren.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Je hebt een master klinische psychologie.
  • Relevante ervaring binnen neuropsychologie, psychiatrie/geestelijke gezondheidszorg, oncologie of eetstoornissen is een pluspunt.

Aanbod

  • Tewerkstellingspercentage: van 50% tot 100%
  • Campus: Sint-Jan (Genk) en/of Sint-Barbara (Lanaken) en/of campus Maas en Kempen (Maaseik)
  • Weddeschaal volgens schaal A1a/1b/2a: het bruto geïndexeerd maandloon bedraagt min. 3.170 EUR en max 5.252 EUR bruto. Dit wordt aangevuld met vakantiegeld, een eindejaarspremie, maaltijdcheques (€4) en een groepsverzekering (3% van het totale brutoloon) met bijdrage werknemer en werkgever.

Bijkomende informatie

Inhoudelijk over de functie:

Informatie over de selectieprocedure:

De procedure omvat een online persoonlijkheids- en capaciteitsonderzoek en een selectiegesprek.

Wij waarborgen tijdens deze procedure de geldende COVID-veiligheidsvoorschriften.

Word ook een held van het ZOL

Solliciteren kan online tem 25/09/2020 via www.heldenvanhetzol.be.

Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma, CV en visum zijn toegelaten in de procedure. Om aangesteld te kunnen worden als klinisch psycholoog dien je in bezit te zijn van een visum uitgereikt door de bevoegde overheid. Uitsluitend online sollicitaties nemen we in behandeling.

Is deze job op jouw lijf geschreven?

Solliciteer dan hier