Klinisch psycholoog (kinderen en jongeren of volwassenen) voor het zorgcentrum na seksueel geweld

Situering van de functie

Als Klinisch psycholoog zorgcentrum na seksueel geweld rapporteer je aan het hoofd van de dienst psychologie; functioneel wordt je aangestuurd door de coördinator zorgcentrum na seksueel geweld. Je begeleidt de slachtoffers van seksueel geweld om zo hun psychologisch en psychosociaal welzijn te verbeteren.

Takenpakket

 • Je voert een gestandaardiseerd psychologisch assessment uit van slachtoffers van seksueel geweld op specifieke tijdstippen in de opvolging van het slachtoffer:
  • Op dag 3 of 4 na het seksueel geweld, waarbij de risicofactoren bij het slachtoffer op ontwikkelen van PTSS en symptomen van acute stress in kaart gebracht worden;
  • Op maand 1 na het geweld waarbij een screening naar de ontwikkeling van PTSS bij het slachtoffer uitgevoerd wordt;
  • Op het moment van aanmelding van slachtoffers waarbij het geweld langer dan 1 maand geleden plaatsvond.
 • Je biedt evidence-based therapievormen aan aan slachtoffers van seksueel geweld.
 • Je organiseert doorverwijzingen van slachtoffers naar andere psychologische begeleidingsdiensten intern of extern aan het ZOL in samenwerking met de forensisch verpleegkundige.
 • Je organiseert begeleide gespreksgroepen voor steunfiguren (ouders, partners, kinderen, vrienden).
 • Je neemt deel aan overleg met ZSG-teamleden en andere interne en externe partners van het ZSG.
 • Je neemt deel aan super- en intervisiesessies.
 • Je voorziet opleiding en vorming voor andere ZSG-medewerkers omtrent de psychologische ondersteuning aan slachtoffers van seksueel geweld.
 • Je rapporteert de voortgang van patiënten in daartoe bestemde registratiesystemen en verleent desgevallend aan wetenschappelijk onderzoek in verband met de ZSG op vraag van de betrokken overheid.
 • Je werkt mee aan kwaliteitsprojecten en verbeterinitiatieven op het centrum.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je hebt een master in de klinische psychologie: afstudeerrichting 'kinderen en jongeren' of 'volwassenen en ouderen'. 
 • Klinische ervaring, bij voorkeur ervaring met slachtoffers van seksueel geweld/trauma strekt tot de aanbeveling. 
 • Je hebt een diploma van een erkende psychotherapie – opleiding of bent bereid deze te volgen.
 • Volgende opleidingen strekken tot aanbeveling:
  • een EMDR-therapie-opleiding
  • een opleiding in de seksuologie
 • Indien je kennis hebt van andere talen, strekt dit tot de aanbeveling.
 • Je bent bereid om zo snel mogelijk na aanstelling de basisopleiding en permanente vorming voor Zorgcentra-medewerkers te volgen.

Aanbod

 • Tewerkstellingspercentage: 30 tot 50% (aan te vullen met een andere opdracht als klinisch psycholoog binnen ZOL)
 • Plaats tewerkstelling: Genk

Bijkomende informatie

Inhoudelijke informatie:

Informatie over de selectieprocedure:

De procedure omvat een persoonlijkheids- en capaciteitsonderzoek en een selectiegesprek.

Word ook een held van het ZOL

Solliciteren kan t.e.m. 03/07/2022 via www.heldenvanhetzol.be.

Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma en CV zijn toegelaten in de procedure. Uitsluitend online sollicitaties worden in behandeling genomen.

Is deze job op jouw lijf geschreven?

Solliciteer dan hier