Ombudspersoon

Situering van de functie

De ombudspersoon (m/v/x) is geïntegreerd binnen het medisch departement en rapporteert aan de medisch directeur. Je behandelt de klachten van patiënten.

Takenpakket

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken zoals omschreven in de wet betreffende de “rechten van de patiënt” van 22 augustus 2002 (BS 26.09.2002) en het KB van 8 juli 2003 ( BS 26.08.2003).

 • Je staat in voor het voorkomen van vragen en klachten door de communicatie tussen patiënt en de beroepsbeoefenaar te bevorderen.
 • Je staat in voor de bemiddeling bij klachten met het oog op het bereiken van een oplossing.
 • Je formuleert aanbevelingen ter voorkoming van herhaling van tekortkomingen die aanleiding kunnen geven tot klachten.
 • Je beheert de documenten en gegevens voortvloeiend uit klachten en de werking van de ombudsdienst.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je hebt kennis van de Wet betreffende de “rechten van de patiënt” van 22 augustus 2002 (BS 26 september 2002).
 • Je hebt een diploma van gegradueerde (uitgereikt voor 01.01.2010) of professionele bachelor in gezondheidszorg of gelijkwaardig aangevuld met één van de volgende diploma’s:
  • licentie/master ziekenhuiswetenschappen, ziekenhuisbeleid, verplegingswetenschappen of medisch sociale wetenschappen;
  • OF kaderopleiding/banaba zorgmanagement (of opleiding gelijkwaardig aan de kaderopleiding gericht op de functie van ombudspersoon)
 • OF je hebt een licentiaats- of masterdiploma richting menswetenschappen of gelijkwaardig.
 • Je hebt minimum 1 jaar ervaring in directe patiëntencontacten.

Aanbod

 • Tewerkstellingspercentage: 50%
 • Campus: Sint-Jan (Genk) en Maas en Kempen (Maaseik)
 • Weddenschaal volgens schaal BV6 barema: het bruto geïndexeerd maandloon bedraagt min. 3.256  EUR en max. 5.120 EUR bruto. Dit wordt aangevuld met vakantiegeld, een eindejaarspremie, maaltijdcheques (€4) en een groepsverzekering (3% van het totale brutoloon) met bijdrage werknemer en werkgever.
 • OF volgens schaal A1a/A1b/A2a barema: het bruto geïndexeerd maandloon bedraagt min. 3.233 EUR en max. 5.357 EUR bruto. Dit wordt aangevuld met vakantiegeld, een eindejaarspremie, maaltijdcheques (€4) en een groepsverzekering (3% van het totale brutoloon) met bijdrage werknemer en werkgever.

Wens je bijkomende informatie?

Voor bijkomende inhoudelijke informatie:

Voor bijkomende algemene informatie over de selectieprocedure:

De selectieprocedure omvat een persoonlijkheids- en capaciteitsonderzoek en een selectiegesprek.

Wij waarborgen tijdens deze procedure de geldende COVID-veiligheidsvoorschriften.

Word ook een held van het ZOL

Solliciteren kan t.e.m. 12/12/2021 via www.heldenvanhetzol.be.

Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma en CV zijn toegelaten in de procedure.

Enkel online sollicitaties worden in behandeling genomen.

Is deze job op jouw lijf geschreven?

Solliciteer dan hier