Verpleeg- en vroedkundige (diverse diensten)

Situering van de functie

De verpleegkundige (M/V/X) is gesitueerd binnen de verpleegafdeling van jouw specialiteit en de divisie waarbinnen deze verpleegafdeling gekaderd is. Je rapporteert aan de hoofdverpleegkundige van de verpleegafdeling. Je hebt veelvuldige contacten met patiënten en hun familie. In het kader van de multidisciplinaire benadering werk je samen met diverse andere zorgverleners en paramedici zowel binnen als buiten het ziekenhuis (afhankelijk van de specialiteit van de verpleegeenheid).

De vroedkundige (M/V/X) is actief binnen divisie 1 (moeder en kind) en rapporteert aan de hoofdverpleegkundige of -vroedkundige van de afdeling. Je hebt veelvuldige contacten met patiënten en hun familie. In het kader van de multidisciplinaire benadering werk je samen met diverse andere zorgverleners en paramedici zowel binnen als buiten het ziekenhuis (afhankelijk van de specialiteit van de afdeling).

Het doel hierbij is het verlenen van integrale zorg aan de patiënten op jouw verpleegeenheid, teneinde hun gezondheid en welzijn te herstellen, behouden of verbeteren en hun autonomie te bevorderen.

Takenpakket

Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor een optimale opvolging van de patiënten op de verpleegafdeling van jouw specialiteit van opname tot ontslag volgens de klinische zorgpaden in een multidisciplinaire context. Je staat in voor de uitvoering van de verpleegkundige en verzorgende taken, bijzonder in het kader van de pré-operatieve voorbereiding en post-operatieve opvolging van de patiënt. Hierbij zorg je ervoor dat de patiënten en hun familie goed geïnformeerd zijn en biedt emotionele ondersteuning wanneer nodig. Je bent eveneens verantwoordelijk voor een correcte administratie en draagt maximaal bij aan de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening. Bijkomend zorg je voor een correcte uitvoering van de dienstspecifieke taken.

Als vroedkundige ben je verantwoordelijk voor de multidisciplinaire opvolging en begeleiding van moeder en kind voorafgaand aan, tijdens en na de bevalling, of van patiënten die een gynaecologische ingreep ondergaan. Je staat in voor de uitvoering van de verpleegkundige en verzorgende taken. Hierbij zorg je dat de patiënten en hun familie goed geïnformeerd zijn en biedt emotionele ondersteuning wanneer nodig. Je bent eveneens verantwoordelijk voor een correcte administratie en draagt maximaal bij aan de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening. Bijkomend zorg je voor een correcte uitvoering van de dienstspecifieke taken.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Je bent houder van een diploma van gegradueerd (A2) of bachelor (A1) in de verpleegkunde.
  • Je bent houder van een diploma van gegradueerde vroedkundige/vroedvrouw of professionele bachelor in de vroedkunde.
  • Je bent bereid om in posten te werken (dag-, morgen, middagpost en nachtpost).

Aanbod

  • A2 verpleegkundige: weddeschaal volgens schaal C3/C4: het bruto geïndexeerd maandloon excl. vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques en groepsverzekering (eigen bijdrageplan werknemer + bonusplan werkgever) bedraagt min. 2.262 EUR en max. 3.777 EUR. (Relevante ervaring wordt in aanmerking genomen.)
  • A1 verpleegkundige (bachelor): weddeschaal volgens schaal BV1/2/3: het bruto geïndexeerd maandloon excl. vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques en groepsverzekering (eigen bijdrageplan werknemer + bonusplan werkgever) bedraagt min. 2.482 EUR en max. 4.161 EUR. (Relevante ervaring wordt in aanmerking genomen.)

Bijkomende informatie

Inhoudelijk over de functie:

Informatie over de selectieprocedure:

De procedure omvat eerst een selectiegesprek. Indien weerhouden, word je uitgenodigd voor het persoonlijkheids- en capaciteitsonderzoek.

Word ook een held van het ZOL

Solliciteren kan via www.heldenvanhetzol.be.

Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma en CV zijn toegelaten in de procedure. Om aangesteld te kunnen worden als verpleegkundige of vroedkundige dien je in bezit te zijn van een visum uitgereikt door de bevoegde overheid.
Enkel online sollicitaties worden in behandeling genomen.

Is deze job op jouw lijf geschreven?

Solliciteer dan hier