Verpleegkundige infectiepreventie

Situering van de functie

Als verpleegkundige infectiepreventie (M/V/X) ben je actief binnen het verpleegkundig-paramedisch departement en rapporteer je aan de verpleegkundig-paramedisch directeur. Je maakt deel uit van de dienst infectiepreventie. De dienst infectiepreventie is op het operationele vlak onafhankelijk, maar rapporteert naar het comité voor ziekenhuishygiëne, de hoofdgeneesheer en de verpleegkundig-paramedisch directeur. De operationele beslissingen van het team voor infectiepreventie worden uitgevoerd na overleg met, in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van de hoofdgeneesheer en de verpleegkundig-paramedisch directeur. De geneesheer-ziekenhuishygiënist coördineert de werking van het team voor infectiepreventie. Het team voor infectiepreventie kan rechtstreeks samenwerken met andere comités en instanties in het ziekenhuis.

Het doel van de functie is infectiepreventie, de infecties verminderen en dus de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen.

Takenpakket

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en opvolging van een beleid met betrekking tot ziekenhuishygiëne. Je staat in voor het opzetten van een epidemiebeleid alsook de opvolging van hygiëneaspecten. Je implementeert de richtlijnen en aanbevelingen opgesteld door officiële instanties, zoals de Hoge Gezondheidsraad en wisselt informatie/ervaring uit met andere instellingen binnen een samenwerkingsplatform op gebied van ziekenhuishygiëne.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Je hebt een bachelor in de verpleegkunde, aangevuld met:

-een master ziekenhuiswetenschappen, ziekenhuisbeleid, verplegingswetenschappen, medisch sociale wetenschappen of volksgezondheid, EN

-een diploma opleiding ziekenhuishygiëne (opleiding dient minimum 250 u te bevatten).

  • Je hebt minstens 1 jaar ervaring als bachelor verpleegkundige.

Aanbod

  • Tewerkstellingspercentage: 75%
  • Campus: Sint-Jan (Genk), André Dumont (Waterschei), Sint-Barbara (Lanaken) en/of Maas en Kempen (Maaseik)
  • Startdatum: zo spoedig mogelijk
  • Weddeschaal volgens schaal A1a/1b/2a: het bruto geïndexeerd maandloon bedraagt min. 3.170 EUR en max. 5.252 EUR bruto. Dit wordt aangevuld met vakantiegeld, een eindejaarspremie, maaltijdcheques (€4) en een groepsverzekering (3% van het totale brutoloon) met bijdrage werknemer en werkgever.

Bijkomende informatie

Inhoudelijk over de functie:

Informatie over de selectieprocedure:

De procedure omvat een online persoonlijkheids- en capaciteitsonderzoek en een selectiegesprek.

Wij waarborgen tijdens deze procedure de geldende COVID–veiligheidsvoorschriften voor de kandidaten.

Word ook een held van het ZOL

Solliciteren kan tot en met 10/03/2021 via www.heldenvanhetzol.be.

Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma en CV zijn toegelaten in de procedure. Om aangesteld te kunnen worden als verpleegkundige infectiepreventie dien je in bezit te zijn van een visum uitgereikt door de bevoegde overheid. Uitsluitend online sollicitaties worden in behandeling genomen.

Is deze job op jouw lijf geschreven?

Solliciteer dan hier