ZOL test medewerkers en artsen op immuniteit voor COVID-19

Het klinisch laboratorium van het ZOL biedt sinds 22 april elke ZOL medewerker en arts, evenals haar vrijwilligers en studenten, de mogelijkheid om via bloedafname een antistof-test tegen het coronavirus te laten uitvoeren. Deelnemers aan de test kunnen zo te weten komen of ze in contact geweest zijn met het coronavirus en of ze er immuniteit tegen opgebouwd hebben.

 

Op basis van de huidige kennis vormen mensen antistoffen tegen het nieuwe coronavirus ten vroegste vanaf 7 dagen na de infectie. De meesten hebben detecteerbare antistoffen 12 à 14 dagen na de ontwikkeling van (al dan niet minimale) klachten. Ook is er, weliswaar preliminair, wetenschappelijk bewijs dat bepaalde van deze antistoffen bescherming bieden tegen een nieuwe infectie. Maar we weten niet of iedereen deze beschermende antistoffen vormt, en hoe lang ze dan wel bescherming bieden. Kortom, er is nog veel bijkomend onderzoek nodig op dit vlak. Toch zijn wetenschappers hoopvol en gaan we er voorzichtig van uit dat de meeste mensen die de ziekte hebben doorgemaakt, minder risico hebben om (opnieuw) ziek te worden wanneer ze nogmaals in contact komen met het virus.

 

Dat neemt niet weg dat men steeds, ook al heeft men antistoffen, onderworpen zal zijn aan de spelregels van de lockdown. Ook in het ziekenhuis zullen onze medewerkers en artsen, onafhankelijk van hun persoonlijke immuun status, steeds maximale persoonlijke beschermingsmiddelen blijven dragen en alle andere infectie preventiemaatregelen volgen.  

 

De test bestaat uit een bloedafname en maakt dus geen gebruik van afnamemateriaal (zoals neus- en keelwissers) dat bedoeld is voor COVID-19 verdachte patiënten. Het is ook niet de bedoeling om het virus zelf op te sporen, maar wel de antistoffen tegen het virus.

 

Het gaat om een project waarbij enkel ZOL medewerkers en artsen getest worden. Het klinisch laboratorium kan de testen nog niet buiten het ZOL aanbieden, ook nog niet voor patiënten van het ZOL. Hiervoor volgen we het nationaal beleid, dat momenteel nog wordt uitgestippeld.

Deze immuniteitstest is ook nog niet terugbetaald door het RIZIV. Het ZOL neemt de kosten van de testen voor haar rekening en biedt ze dus gratis aan haar medewerkers en artsen aan. Deelname is uiteraard niet verplicht, het staat iedereen van het ZOL vrij om de test te laten uitvoeren.

 

In de week van 4 mei zullen de resultaten aan iedere persoon individueel en met inachtneming van de nodige privacyregels meegedeeld worden.