Werken als jobstudent

Als jobstudent werken bij het ZOL, da’s werken in een leerrijke omgeving. Dit kan tijdens de schoolvakanties maar ook in het weekend het hele jaar door op sommige afdelingen.

Nieuwe vacatures voor studenten worden toegevoegd aan deze pagina. Indien er geen vacatures zichtbaar zijn voor een specifieke afdeling, zijn er geen studentenvacatures beschikbaar. Wil je kenbaar maken dat je als jobstudent aan de slag wenst te gaan in ons ziekenhuis, dan kan je steeds spontaan solliciteren.

We verwachten van elke student dat hij/zij controleert dat het maximum aantal te presteren uren op jaarbasis als jobstudent (het contingent) niet overschreden is. Indien je reeds het maximum aantal uren gewerkt hebt, kan je niet aan de slag als jobstudent. Je kan dit eenvoudig controleren via de student@work website.

Wie mag werken als jobstudent?

 • Je bent minstens 17 jaar op de eerste dag van je studentenovereenkomst.
 • Je studeert in hoofdstatuut.
 • Je voldoet aan de studievoorwaarden die recht geven op kinderbijslag.
 • Als je afstudeert in juni of juli kan je nog als jobstudent werken tot 30 september van dat jaar. Daarna kan het niet meer.
 • Je volgt onderwijs met een volledig leerplan, deeltijds onderwijs of onderwijs met een beperkt leerplan.
 • Zit je in het stelsel van alternerend leren, moet je aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:
   
  • Het gevolgde onderwijssysteem bestaat enerzijds uit een theoretische opleiding in een onderwijsinstelling of opleidingscentrum, ingericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid, en anderzijds een praktische opleiding op een werkplek (dit betreft zowel de onderworpen als de niet onderworpen leerlingen die een alternerende opleiding volgen).
  • De studentenovereenkomst wordt gesloten met een andere werkgever dan deze waarbij hij/zij de praktische opleiding volgt op de werkplek; dit voorbehoud geldt niet voor de zomermaanden (juli en augustus).
  • De prestaties als student vinden plaats buiten de uren dat de student verwacht wordt zijn theoretische opleiding te volgen of aanwezig te zijn op de werkplek.
  • Je geniet niet van een werkloosheidsuitkering of een inschakelingsuitkering.

Wie mag niet werken als jobstudent?

 • Vanaf het moment dat je je laat inschrijven als werkzoekende kan je geen jobstudent meer zijn.
 • Als je meer dan 12 maanden ononderbroken bij eenzelfde werkgever werkt, kan je niet langer als jobstudent bij die werkgever werken. Bij een andere werkgever kan je wel nog werken als jobstudent.
 • Je mag geen prestaties leveren als jobstudent op een moment waarop je verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstelling.
 • Als je uitkeringen ontvangt als werkzoekende.
 • Als je een ander hoofdstatuut hebt, zoals werknemer.
 • Als je een doctoraatsbeurs ontvangt, kan je meestal niet als jobstudent werken.
 • Als je een onbezoldigde stage verricht die deel uitmaakt van je studieprogramma kan je voor deze stage geen studentencontract krijgen.
 • Als je enkel avondschool of onderwijs met een beperkt leerplan volgt, bijvoorbeeld een opleiding van minder dan 15 uur per week of een opleiding sociale promotie die ’s avonds gegeven wordt.