Werken als jobstudent

Als jobstudent werken bij het ZOL, da’s werken in een leerrijke omgeving. We ontvangen vooral tijdens de vakanties jobstudenten, maar ook in het weekend kan je het ganse jaar door bij sommige afdelingen aan de slag.

Elke woensdag om 18 uur worden nieuwe vacatures voor studenten toegevoegd aan deze pagina. Indien er geen vacatures zichtbaar zijn voor een specifieke afdeling, zijn er geen studentenvacatures beschikbaar.

Wie mag werken als jobstudent?

 • Je bent minstens 18 jaar op de eerste dag van je studentenovereenkomst.
 • Je studeert in hoofdstatuut.
 • Je voldoet aan de studievoorwaarden die recht geven op kinderbijslag.
 • Als je afstudeert in juni of juli kan je nog als jobstudent werken tot 30 september van dat jaar. Daarna kan het niet meer.
 • Zit je in een systeem van alternerend leren en ontvang je geen werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen, dan kan je een studentenovereenkomst sluiten gedurende de dagen dat je niet aanwezig dient te zijn in de onderwijsinstelling of op de werkplek. Je mag alleen als jobstudent werken bij een andere werkgever dan diegene waar je je praktische opleiding volgt op de werkplek.

Wie mag niet werken als jobstudent?

 • Vanaf het moment dat je je laat inschrijven als werkzoekende kan je geen jobstudent meer zijn.
 • Als je meer dan 12 maanden ononderbroken bij eenzelfde werkgever werkt, kan je niet langer als jobstudent bij die werkgever werken. Bij een andere werkgever kan je wel nog werken als jobstudent.
 • Je mag geen prestaties leveren als jobstudent op een moment waarop je verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstelling.
 • Als je uitkeringen ontvangt als werkzoekende.
 • Als je een ander hoofdstatuut hebt, zoals werknemer.
 • Als je een doctoraatsbeurs ontvangt, kan je meestal niet als jobstudent werken.
 • Als je een onbezoldigde stage verricht die deel uitmaakt van je studieprogramma kan je voor deze stage geen studentencontract krijgen.
 • Als je enkel avondschool of onderwijs met een beperkt leerplan volgt, bijvoorbeeld een opleiding van minder dan 15 uur per week of een opleiding sociale promotie die ’s avonds gegeven wordt.