Wat drijft ons?

Men spreekt sinds enkele jaren over een "war for talent" als grote bedreiging voor de toekomst van de zorg.  Voor het ZOL is het een stimulans en opportuniteit gebleken om grote stappen te zetten in een modern HR-beleid.  Onze basisvisie benadert (kandidaat)-ZOLlers als ‘talenten in beweging’.  Geen enkele loopbaan is statisch, en als werkgever willen we er prat op gaan medewerkers voortdurend te helpen in het bereiken en behouden van de ideale match tussen aspiraties en jobinhoud.  Dit gebeurt door een aangenaam selectieproces, diverse mogelijkheden inzake loopbaanontwikkeling en persoonlijke begeleiding. Om dit alles in de praktijk te realiseren werd in 2021 het ZOL Talent Center boven de doopvont gehouden.

Onze missie is: “Wie voor anderen zorgt moet zich geen zorgen maken over de toekomst daar zorgen wij voor.”

We willen talent herkennen, ondersteunen en laten groeien. Van ambitieuze kandidaten tot ervaren ZOLlers. Van de frontlinie tot achter de schermen. Daar zetten we als ZOL Talent Center op in. We geloven er in dat wie zich goed voelt en de juiste werk-privé balans heeft, het beste van zichzelf kan geven. Door onze bijdrage op deze manier te leveren realiseren wij samen met onze medewerkers optimale zorg.

Wat kan je van ons verwachten?

Aanspreekpunt

Het ZOL Talent Center is hét aanspreekpunt wanneer je het volgende wenst:

  • een stage 
  • een studentenjob
  • de job van je dromen
  • je al in het ZOL werkt maar nood hebt aan nieuwe uitdaging
  • je talenten binnen het ZOL verder wilt ontwikkelen 
  • na jouw pensioen nog aan het werk wil blijven binnen jouw functie of een andere functie
  • informatie wenst over werken binnen het ZOL

Talenten aantrekken

Eens je de stap hebt gezet om jou kandidaat te stellen voor een job (contractuele werknemer/ studentenarbeid) binnen het ZOL, zal jouw kandidatuur gescreend worden door onze talent recruiters. Wanneer jouw profiel in aanmerking komt, zal je worden uitgenodigd voor een eerste kennismaking met het ziekenhuis. Onze talent recruiters gidsen jou door het selectieproces en geven jou de kans om kennis te maken met jouw toekomstige werkplek. Elke vraag die er bij jou leeft kan tijdens het selectieproces gesteld worden.

Talenten begeleiden

Uiteraard laten we jou na jouw aanwerving niet los. We onthalen jou op een warme en goed geïnformeerde manier. Daarnaast zijn er onze verpleegkundig talentbegeleiders die nieuwkomers en herintreders begeleiden binnen de hospitalisatiediensten gedurende een ruime termijn  na hun aanstelling. Ook voor niet-zorgfuncties zorgen we voor een goede opvolging van jouw aanwerving binnen het ZOL.

Talenten verwelkomen

Voor studenten (stagiair(e)s) zorg binnen het ZOL staan er twee ongelofelijke begeleiders (her)intreders en studenten klaar binnen ons ZOL Talent Center. Zij verkennen de mogelijkheden en helpen studenten (stagiairs) aan boord binnen ons grote huis. Ze kunnen zo proeven van een zorgeloze en aangename stage-ervaring. Onze begeleiders staan open voor de feedback van studenten en geven hen bijkomende informatie waar nodig. Samen met onze begeleiders kunnen studenten hun toekomstperspectieven binnen het ZOL na hun stage bespreken.
Ook voor (her)intreders binnen de zorg hebben wij oog! Met (her)intreders bedoelen we bijvoorbeeld mensen die reeds binnen de zorg of een andere sector actief waren maar nog niet binnen de context van een ziekenhuis, of die ooit actief waren binnen het ZOL en na enkele jaren terugkeren… In deze snel veranderende wereld briefen we hen omtrent ziekenhuis- en ZOL- specifieke aangelegenheden en voorzien we hen van de nodige informatie en omkadering.

Talenten ondersteunen

Het zorgen voor talent is onze natuur. Dit doen we op allerhande manieren. Wanneer je in dienst treedt, word je mogelijks onderworpen aan een aantal (psychotechnische) testen door onze talent specialist. Deze testen zijn niet beoordelend maar stimulerend en zelfs coachend. Ze geven ons en jou een bron aan informatie en inzichten die we in de toekomst samen kunnen benutten om jouw carrière binnen het ZOL uit te bouwen. Ze helpen jouw leidinggevende optimaal voor jou klaar te staan en te coachen op die terreinen waar je het wenselijk vindt.

Talenten coachen

Wanneer je in jouw loopbaan binnen het ZOL op zoek bent naar antwoorden omtrent je talenten en mogelijkheden binnen het ZOL, kan je onze talentcoach raadplegen. Zij staat je met raad en daad bij. Maar ook wanneer het even wat moeilijk verloopt om terug op te starten na een periode van arbeidsongeschiktheid en je nood hebt aan aangepast of ander werk kan je beroep doen op haar.  We blijven dus jouw volledige carrière klaarstaan om te verzekeren dat je de best mogelijke match kan vinden tussen wat jou drijft en wat het ZOL als werkgever kan bieden.

Talenten vormen, trainen en opleiden

We willen de leerervaringen van onze medewerkers bevorderen. Ons doel is hun competenties en hun kennis te ontwikkelen zodat medewerkers nog beter en kwaliteitsvoller functioneren in hun taak. We zetten in op zowel interne vormingen op maat, maar uiteraard ook op externe vormingen in functie van de noden van onze ZOLlers. We gaan daarin zeer ver en benutten in het kader daarvan alle inhoudelijke en leidinggevende doorgroeimogelijkheden zodat opleiding volgen fijn is en onze mensen er in elke zin van het woord beter van worden. Maar een ziekenhuis kan maar een voortrekkersrol behouden als zij inzet op alle nieuwe (technologische) vormen van leren zoals virtual reality, e-learnings, gamification,… Je kan het zo gek niet bedenken of je vindt het binnen het ZOL Talent Center.

Talenten benutten

Bij de start van jouw carrière binnen het ZOL maar ook doorheen je loopbaan, komen er opportuniteiten op jouw pad en mogelijks ambieer je een job als leidinggevende. Onze leidinggevenden zijn voor het ZOL Talent Center partners in het uitwerken van een modern en menselijk HR-beleid binnen het ZOL. Ze worden binnen het ZOL Talent Center goed omkaderd zodat ze hun job goed kunnen doen. We zorgen voor een goede onboarding van elke leidinggevende en maken hen de organisatorische/ managementvaardigheden binnen het ZOL eigen. Ze kunnen steeds terugvallen op het ZOL Talent Center wanneer ze nood hebben aan teambegeleiding, intervisie,…

Slagen we er àltijd in om àlle verwachtingen waar te maken?  Natuurlijk niet, maar we doen hiervoor alvast ons best!

De organisatie blijven afstemmen en verbinden met haar talenten

Uiteraard zijn al deze talenten binnen het ZOL kostbaar en als ZOL Talent Center is het ons doel om deze talenten aan boord te houden. We stemmen ons HR-beleid dan ook constant af op de noden van het huis en onze talenten. Hoe doen we dit? Door met medewerkers te praten, ze geregeld te bevragen en de vinger aan de pols te houden bij onze leidinggevenden. Zo werkten we op korte termijn diverse beleidsmaatregelen uit rond werken na pensioen, re-integratie, … Maar ook offboarding is één van de topics waar we op inzetten. Van onze vertrekkers willen we echte ambassadeurs maken en we willen hun ervaringen beluisteren en meenemen in de verbetering van ons beleid. Kortom binnen het ZOL Talent Center is de cirkel letterlijk rond van instroom tot doorstroom tot en met uitstroom. 

Wie zijn we?

Talentenjagers - talent aantrekken

Onze cel werving en selectie is elke dag in de weer om de juiste medewerkers aan te trekken voor het ZOL. Onze talent recruiters zijn de sparringpartners van onze leidinggevenden en geven hun personeelsnoden vorm in aantrekkelijke vacatures. Vervolgens gaan ze op zoek naar de ideale kandida(a)t(e) met de juiste talenten om de job te vervullen. Ze beoordelen kandidaturen en ze selecteren de geschikte kandidaten. Dankzij hun deskundigheid zal de juiste sollicitant worden aangetrokken om de (studenten)job van zijn/haar leven binnen het ZOL te vervullen.

Talenten coachen

Onze talentcoach zorgt ervoor dat het ZOL-Talent gewaarborgd blijft maar ook zoals in de parabel van de talenten zich vermenigvuldigt. Ze gaat aan tafel met medewerkers om hun talenten te verkennen en te verbreden. Dit kan zich uiten bijvoorbeeld in een andere job gaan doen binnen het ziekenhuis (interne mobiliteit), na arbeidsongeschiktheid terug een passende job vinden, wanneer het even uitzichtloos lijkt terug je talenten in kaart brengen, … Ook teams doen een beroep op haar wanneer ze nood hebben aan begeleiding.

Als nieuwe zorgmedewerker is het niet evident om te starten in een groot ziekenhuis. Om starters wegwijs te maken in het doolhof zijn er onze verpleegkundig talentbegeleiders. Zij zijn naast jouw leidinggevende(n) een extra gids op de eerste kilometers van jouw carrière-pad binnen het ZOL. Wat een geruststelling om te weten dat er deskundigen zijn die je bijstaan in die spannende eerste maanden.
 

Talenten ondersteunen

Wanneer onze sollicitant zijn volmondige JA aan het ZOL geeft, treedt hij binnen in de grote warme ZOL-familie. Om alle competenties en talenten te benutten in de toekomst, wordt de nieuwkomer nog onderworpen aan een aantal testen. Deze testen beogen geen beoordeling te zijn, maar zijn ondersteunend voor jouw persoonlijke groei en stimuleren jouw ontwikkeling in de toekomst. Ook op beleidsmatig vlak wordt heel wat werk geïnvesteerd om procedures inzake werving en selectie steeds te verbeteren en af te stemmen op de arbeidsmarkt.
 

Talentenontwikkelaars

Onze cel opleiding en ontwikkeling zorgt ervoor dat talenten binnen het ZOL kunnen bloeien en groeien. Het ZOL heeft een zeer divers aanbod voor iedereen van zowel interne als externe opleidingen. Via allerlei innovatieve methodes blijven we mee met de laatste trends zoals VR, e-learnings,… Bovendien beschikt het ZOL over een stevig netwerk met externe partners zoals scholen, opleidingscentra, externe coaches…

Talent behouden

De focus houden op onze mensen en zorgen dat ze het naar hun zin hebben is één van onze grote bekommernissen. Daarom moet er een passend en eigentijds HR-beleid ontwikkeld worden. Dat beleid moet constant hernieuwd worden rekening houdend met het juridische kader, de financiële mogelijkheden, de verschillende statuten, de noden van de arbeidsmarkt, … 

Jonge talenten en (her)intredende talenten tot hun recht laten komen

Elk talent, hoe pril ook, is welkom in het ZOL. We reiken een hand uit naar studenten binnen de ZORG maar ook (her)intreders binnen het ZOL.
Met (her)intreders bedoelen we bijvoorbeeld mensen die reeds binnen de zorg actief waren maar nog niet binnen de context van een ziekenhuis, of die ooit actief waren binnen het ZOL en na enkele jaren terugkeren.
Studenten (stagiair(e)s) in alle zorgdisciplines zijn welkom binnen het ZOL en kunnen proeven van een eerste werkervaring. We maken ze graag wegwijs en hopen dat ze net als Hans en Grietje de weg terug naar ons vinden voor een lange carrière binnen het ZOL. 

Talentstimulatoren

Alle gedreven medewerkers van het ZOL Talentcenter moeten als schaapjes in de talentenweide gehouden worden en daarvoor beschikken we over twee geweldige herders. Voor ons zijn zij geen “bazen” maar eerder stimulatoren en facilitators, dankzij hen kan ons talent zich ontwikkelen en kunnen we anderen daarbij begeleiden.

Hoe bereik je ons?

Team Werving en selectie

Talent recuiter
Kristof Van Den Bergh, Kristof.VanDenBergh@zol.be, 089/80.36.50.
Lara Hulsmans, Lara.Hulsmans@zol.be, 089/80.36.51.
Jin Tsui, Jin.Tsui@zol.be, 089/80.36.52.
Janne Deferme, Janne.Deferme@zol.be, 089/80.36.57.

Administratieve ondersteuning
Heidi Winten, Heidi.Winten@zol.be, 089/80.36.56.
Steven Meuwissen, Steven.Meuwissen@zol.be, 089/80.36.49.

Teamleader 
Sophie Houben, Sophie.Houben@zol.be, 089/80.36.53.

Online recruitment marketeer 
Lien Vuylsteke, Lien.Vuylsteke@zol.be, 089/80.36.29.

Talent coach en Verpleegkundig talentbegeleiders

Talent coach
Jitske Verwimp, Jitske.Verwimp@zol.be, 089/80.36.47.

Verpleegkundig talentbegeleiders
Marieke Caubergh, Talentbegeleider@zol.be, 089/80.36.55.
Wendy Perlinski, Talentbegeleider@zol.be, 089/80.36.55
Roel Schreurs, Talentbegeleider@zol.be, 089/80.36.55

Stages zorg begeleiding studenten en herintreders

stafdienstverpleging@zol.be
Stafmedewerkers verpleegkundig paramedische directie 
Ingrid Coyette, Ingrid.Coyette@zol.be, 089/32.16.32.
Hanne Sturbois, Hanne.Sturbois@zol.be, 089/32.16.34.

Team opleiding en ontwikkeling

Deskundige ZOL Talent Center – externe vormingen – verantwoordelijke CPR-vorming
Kristien Avermate, Kristien.Avermate@zol.be, 089/80.36.43.

Deskundige ZOL Talent Center – interne vormingen
Nele Lenaerts, Nele.Lenaerts@zol.be, 089/80.36.42.

E-learning developer
Kara Pauwels, Kara.Pauwels@zol.be, 089/80.36.45.

Talent specialist

Laura Piccart, Laura.Piccart@zol.be, 089/80.36.44.

Beleidsadviseur HRM

Inne Driesen, Inne.Driesen@zol.be, 089/80.36.48.

Hoofd ZOL Talent Center

Sylvain Haekens, Sylvain.Haekens@zol.be, 089/80.36.41.

Personeelsdirecteur

Guido Van Hamme, Guido.Van.Hamme@zol.be, 089/80.33.03.

Hoe sluit je je aan bij ons?

Voel je je aangesproken door ons en onze aanpak en wil je graag deel uitmaken van het Ziekenhuis Oost-Limburg, surf dan naar www.heldenvanhetzol.be en solliciteer vandaag nog.