Boekhouding

Voorstelling van de dienst

Het financieel-administratief departement bestaat uit de volgende diensten: opnameplanning en afspraakbeheer, MZG en archief, facturatie, financiën en patiëntenadministratie. De dienst financiën is onverdeeld in de dienst boekhouding en debiteurenadministratie.

De boekhouding bestaat uit een team van 11 deskundigen en 1 diensthoofd.

De opdracht van de dienst boekhouding bestaat uit:

  • Het tijdig en volledig voeren van een geïntegreerde analytische kostprijsboekhouding volgens wettelijk opgelegde regels voor de ziekenhuizen;
  • Gegevens ter beschikking stellen en het opmaken van budgetten en tussentijdse rapporten;
  • Behandelen van inkomende post en uitgaande aangetekende zendingen;
  • Invullen en indienen van gegevens in Finhosta ten behoeve van de ziekenhuisfinanciering.

Taakinhoud

De stagiair kan betrokken worden bij

  • Het doorlopen van de volledige flow van leveranciersfacturen;
  • Het bieden van ondersteuning bij tussentijdse afsluitingen en de jaarafsluiting;
  • Het bieden van ondersteuning bij het aanmaningsproces voor patiënten.

Verwachtingen

De stage dient te kaderen binnen een opleiding in een financiële richting.

Praktische afspraken: dienstspecifiek

Een stage wordt steeds voorafgegaan door een verkennend gesprek.

Helaas moeten we u laten weten dat er momenteel geen mogelijkheden zijn om stage te lopen op de door u aangevraagde dienst.
Wij wensen u alleszins veel succes met uw zoektocht naar een boeiende stageplaats!