Opleiding en Ontwikkeling

Voorstelling van de dienst

De dienst Opleiding en ontwikkeling staat in het ziekenhuis in voor de organisatie en opvolging van bijscholingen voor medewerkers en (huis)artsen binnen het departement Personeelszaken.
De dienst omvat 5 medewerkers die (via een learning management system) volgende opleidingsdomeinen opvolgen:
•    Interne vorming
•    Externe vorming
•    Werkplekleren 
•    E – learning
•    Nieuwe leervormen zoals gaming, virtual reality …

Taakinhoud

Van een stagiair(e) moet creatieve ondersteuning kunnen bieden bij:
•    de opmaak van nieuwe en het onderhouden van bestaande e-learnings
•    het integreren van gaming binnen onze e-learnings

Verwachtingen

Volgende functiegerichte competenties worden van een stagiair(e) op de dienst Opleiding en ontwikkeling verwacht:
•    Inzicht
•    Aandacht voor details
•    Plannen en organiseren
•    Creativiteit
Gezien er voor de omschreven taakinhoud geen klassieke opleidingen bestaan, worden er geen diplomavoorwaarden naar voren geschoven. Een intakegesprek is wel vereist.

Praktische afspraken: dienstspecifiek

Er worden geen stagiair(e)s gezocht voor administratieve ondersteuning.