Opleiding en Ontwikkeling

Voorstelling van de dienst

De cel Opleiding en Ontwikkeling staat in het ziekenhuis in voor de organisatie en opvolging van bijscholingen voor medewerkers en (huis)artsen binnen het departement Personeelszaken. Deze cel maakt deel uit van het ZOL Talent Center.

Volgende opleidingsdomeinen worden (via een learning management system) opgevolgd:

  • Interne vorming
  • Externe vorming
  • Werkplekleren 
  • E-learning
  • Nieuwe leervormen zoals gaming, virtual reality, …

Taakinhoud

Van een stagiair(e) wordt verwacht dat hij/zij ondersteuning kan bieden bij het onderhoud en de verdere uitwerking van bovenvermelde opleidingsdomeinen.

Verwachtingen

Volgende functiegerichte competenties worden van een stagiair(e) op de cel Opleiding en Ontwikkeling verwacht:

  • Inzicht
  • Aandacht voor details
  • Creativiteit

Gezien er voor de omschreven taakinhoud geen klassieke opleidingen bestaan, worden er geen diplomavoorwaarden naar voren geschoven. Een intakegesprek is wel vereist.

Praktische afspraken: dienstspecifiek

Er worden geen stagiair(e)s gezocht voor louter administratieve ondersteuning.