Medisch laboratoriumtechnoloog

Situering van de functie

De medisch laboratoriumtechnoloog (M/V/X) is actief binnen divisie 1 (moeder en kind) of divisie 7 (medisch-diagnostische diensten) en rapporteert aan het hoofd medisch laboratoriumtechnoloog of het hoofd labo IVF en administratie. Je hebt jouw werkterrein in de klinische chemie, hematologie, microbiologie, histologie, (niet-)gynaecologische cytologie of fertiliteit. Afhankelijk van het werkterrein werk je nauw samen met de klinisch biologen, de pathologen of de gynaecologen en de vroedkundigen.

Het doel hierbij is het correct uitvoeren van de laboanalyses ten einde juiste resultaten terug te koppelen naar de arts en patiënt.

Takenpakket

Je voert de analyses en technische handelingen binnen het laboratorium van jouw specialisatie (respectievelijk klinische chemie, hematologie, microbiologie, histologie, (niet-)gynaecologische cytologie of fertiliteit) correct uit. Je staat in voor een kwalitatieve verwerking en opvolging van de stalen volgens het kwaliteitshandboek. Je denkt mee over de organisatie van het laboratorium om een efficiënte en kwaliteitsvolle werking te verzekeren. Bijkomend zorg je voor een correcte uitvoering van de dienstspecifieke taken.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Je bent houder van een diploma van gegradueerde of professionele bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie optie medische laboratoriumtechnologie.

Aanbod

  • Tewerkstellingspercentage: 75% - 80% - 100%
  • Campus: Sint-Jan (Genk)
  • Weddeschaal volgens schaal BV1/2/3: het bruto geïndexeerd maandloon exclusief vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques (€4) en groepsverzekering (eigen bijdrageplan werknemer + bonusplan werkgever) bedraagt min. 2.482 EUR en max. 4.161 EUR bruto.

Bijkomende informatie 

Inhoudelijk over de functie: 

Informatie over de selectieprocedure:

De procedure omvat eerst een selectiegesprek. Indien weerhouden, word je uitgenodigd voor het persoonlijkheids- en capaciteitsonderzoek.

Word ook een held van het ZOL

Solliciteren kan via www.heldenvanhetzol.be 

Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma en CV zijn toegelaten in de procedure. Om aangesteld te kunnen worden als medisch laboratoriumtechnoloog dien je in bezit te zijn van een visum uitgereikt door de bevoegde overheid.

Enkel online sollicitaties worden in behandeling genomen.

Is deze job op jouw lijf geschreven?

Solliciteer dan hier